เริ่มต้นจากธุรกิจจำหน่ายในกลุ่มงานก่อสร้าง โครงสร้างและฮาร์ดแวร์ โดยบริษัท สยามอินเตอร์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด ที่ให้บริการกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆมากว่า 20 ปี ต่อมาในปี 2019 จึงเริ่มเพิ่มกระบวนการจำหน่ายสินค้าเข้าสู่การจัดจำหน่ายสินค้าในระบบออนไลน์ ในชื่อของ Thaihardware จากนั้นพัฒนาระบบพร้อมเพิ่มสินค้าอีกหลากหลาย เพื่อให้พร้อมรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งพร้อมให้บริการในปัจจุบัน

“ThaihardwareDelivery.com”

จุดประสงค์

  1. เพิ่มความสะดวกให้ลูกค้า ด้วยการรวมสินค้าที่ต้องใช้ไว้ด้วยกัน สามารถเลือกซื้อได้ในที่เดียว
  2. ลูกค้าสามารถกำหนดวันเวลารับสินค้า เพื่อวางแผนการใช้งานได้

ความน่าเชื่อถือ

ในส่วนของบริษัท : ดำเนินการโดย บริษัท สยามอินเตอร์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายสินค้า เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับ
งานโครงสร้างและฮาร์ดแวร์มามากกว่า 20 ปี