วิธีการจัดส่งสินค้า

 

  • จัดส่งสินค้าเร่งด่วน โดยTHW ภายใน 1 – 3 วัน (ค่าบริการพิเศษ)
  • จัดส่งสินค้า ผ่านตัวแทนขนส่ง (ค่าบริการ-ระยะเวลา ตามที่กำหนด)